TIPS OP EEN RIJ

  • Creëer je eigen schaakborden waarop je tegelijk kan werken
  • Met jouw creatieve denkverogen kun bijdragen aan conflict-oplossingen
  • Vorm een denktank of zorg dat je daar onderdeel van uitmaakt
  • Gebruik je snelheid om tijd voor andere dingen over te houden en zelf je dag in te delen
  • Zoek werk waarin je je specifieke (HB) talenten en gevoeligheden kunt verzilveren
  • Ga actief aan de slag met je HB-valkuilen

Ga actief aan de slag met je HB-gevoeligheden

Eva geeft aan altijd heel erg emotioneel te zijn geweest. Vroeger uitte ze dat ook maar merkte dat het onhandig was in allerlei situaties en heeft het vanaf dat moment totaal onderdrukt. Daardoor raakte haar ratio overontwikkeld en haar emotionele groei onderontwikkeld. Eva heeft altijd last gehad van faalangst en heeft dat opgevangen door heel hard te werken. Ze stopte veel energie in haar studie, ook al was dat niet nodig om goede cijfers te halen. Op haar 23e ontdekte ze, in een coachingstraject dat bij haar werk hoorde, dat ze hoogbegaafd is. Een belangrijk moment in haar leven. Zaken die ze nooit kon plaatsen kregen ineens betekenis. Haar diepste dalen zijn de momenten waar ze het meeste uithaalt in het leven. Ze ervaart dan een grote motivatie om op dat punt sterker te worden.   Ze pakt thema’s aan waar ze al haar leven tegenop loopt: omgaan met kritiek, emotionele reacties, faalangst en neiging om heel hard te werken

Een voorbeeld daarvan is de manier waarop ze heeft geleerd om te gaan met conflicten. Zij lost dit in haar werk op door haar kracht, creatieve oplossingen bedenken, in te zetten en de best passende oplossingen voor alle partijen te bedenken. Ze is analytisch zeer sterk en dat is bij conflicten, waar het domein van rechten veelal om draait, heel handig. Ze hoeft nooit veel moeite te doen om de kern van een probleem te duiden. Haar vermogen om out of the box te denken levert voor de klant vaak een effectieve en goedkope oplossing op.

“Zet je creatieve denkvermogen in om effectieve oplossingen te bedenken voor conflictsituaties”

 

 

Gebruik je snelheid om je eigen tijd in te delen

Hoogbegaafden kunnen in korte tijd heel veel doen. Deze kwaliteit zet Frans in om dingen voor elkaar te krijgen en een eigen dagindeling te hanteren. Als zelfstandig ondernemer kan hij grotendeels zelf bepalen hoe en wanneer hij werkt. Hij past zijn werkvoorraad aan op hoe hij zich voelt.  In het plannen en uitvoeren van zijn werk hanteert hij zijn eigen strategie: eerst doen waar zijn hoofd naar staat en erop vertrouwen dat hetgeen dat moet, wel komt.

“Gebruik je snelheid bij een prettige en effectieve indeling van je tijd”

Kies wat je onthoudt

Al op de basisschool ‘wist’ Chris dat hij hoogbegaafd is. Hij was ‘anders’ dan anderen en hoefde weinig te doen voor school. Chris heeft scheikunde gestudeerd en zich daarbinnen gericht op computersimulaties op het grensvlak met natuurkunde en informatica. De assessments bij zijn huidige werk wezen hem met de neus op de HB-feiten. Chris is binnen de bank waar hij werkt gecoacht door een interne coach met verstand van HB. Hij geeft aan daar veel baat bij te hebben gehad.

Tot vijf jaar geleden was Chris naar eigen zeggen een echte computernerd die voor zichzelf leefde maar niet wist wat hij voelde. Op de middelbare school en de universiteit hoefde hij weinig te doen om de vakken te halen en de rest van zijn tijd besteedde hij voornamelijk in zijn eentje achter de computer. Door de paar jaar ‘werken aan zichzelf’ geeft Chris aan rustiger te zijn geworden, meer in contact met zichzelf en meer gericht op zijn emoties en emotionele intelligentie.

Een element van zijn hoogbegaafdheid is dat Chris alles onthoudt. Zowel inhoudelijke uitleg als persoonlijke verhalen.  Inmiddels brengt hij gericht een focus aan in wat hij onthoudt: In zijn werk bijvoorbeeld onthoudt hij ook persoonlijke verhalen en sociale dingen van collega’s, niet alleen maar inhoudelijke feiten en kennis (dat deed hij vroeger). Zo kan hij snel de verbinding zoeken met collega’s wanneer dat nodig is.

“Gebruik je hersen- en geheugencapaciteiten gericht, bijvoorbeeld om verbinding te maken en houden met collega’s”

 

Gebruik je snelle informatieverwerking effectief

Een onderdeel van het werk van Puff in de IT is om scenario’s door te rekenen. Puff kan dit door zijn uitzonderlijk snelle informatieverwerking in ongekend hoog tempo. Hij heeft lang gedacht dat dit “gewoon” was maar heeft inmiddels door dat hij buitengewoon snel denkt. Dit talent benut hij in zijn werk maximaal, bij voorbeeld door veel verschillende dingen tegelijk te doen. Terwijl de ene applicatie nog aan het rekenen of updaten is gaat Puff dan al verder met een ander programma. Andere collega’s zouden wachten tot de update klaar is. Puff vindt het heerlijk om in zijn werk snel te schakelen tussen taken.

Kim noemt dit vermogen ook wel ‘schaken op meerdere borden tegelijk’. Ze beschrijft zichzelf als een processor die snel kan schakelen. Ze analyseert zaken bijzonder vlot, heeft snel overzicht van de situatie en kan deze op meerdere niveaus doorzien. Daarbij kan ze snel schakelen tussen de verschillende niveaus. Ze wordt niet snel moe van veel nieuwe informatie of werk tegelijk, maar vindt dit juist leuk: “ik ben op mijn best tijdens de inwerkperiode”. In haar werk zorgt ze ervoor dat ze veel verschillende taken te doen heeft en met veel verschillende mensen te maken heeft. Daarmee creëert ze haar schaakborden.

Enkele grote bedrijven maken gebruik van initiatieven om innovatieve oplossingen te bedenken voor uitdagende projecten, de zogeheten denktanks. Deze bedrijven (h)erkennen het ‘anders zijn’ van hoogbegaafden, en bieden de kans om na te denken en hun creativiteit te benutten.

“Zet je snelle informatieverwerking en schakelvermogen zoveel mogelijk in”

Richt je loopbaan in op “anders zijn”

Pas toen bij zijn zoon hoogbegaafdheid werd geconstateerd kon Pieter veel gebeurtenissen in zijn eigen schooltijd en loopbaan plaatsen. Hij noemt het (h)erkennen van zijn eigen hoogbegaafdheid echt een eye-opener. Op school verveelde hij zich “altijd te pletter” en stond te boek als een “klojo, een leerling from hell”. Hij werd veel geschorst. Nadat in 2012 bij zijn zoon, die in groep 2 al vloeiend kon lezen, een extreem hoog IQ en hoogbegaafdheid werd geconstateerd begreep hij meer van de frustraties en hobbels van zijn eigen jeugd.

In zijn zoektocht naar een omgeving waarin hij als hoogbegaafde goed kon gedijen was  het voor  Pieter  essentieel om zijn “anders zijn” te accepteren. Hij had bijvoorbeeld gemerkt dat het voor hem moeilijk is om onder een baas te werken. Door ontslag, conflicten en persoonlijke redenen was hij in tien jaar acht keer van baan gewisseld. Na een fikse burnout is hij actief en met kleine stapjes aan de slag gegaan met zijn persoonlijke ontwikkeling waarin hij ook beter heeft leren omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij besefte dat hij  zijn loopbaan- en levenskeuzes moest aanpassen op zijn HB eigenschappen. Collega’s hadden al vaker gezegd dat zij hem beter vonden passen in een werkomgeving met hoger opgeleiden. Na de uitslag van de hoogbegaafdheidstest is hij gaan zoeken naar een omgeving waarin hij als hoogbegaafde goed kon gedijen. Die heeft hij nu gevonden.

“(H)erken en verzilver je specifieke HB-kwaliteiten en -gevoeligheden”

Drie jaar geleden kwam Pieter zijn huidige collega tegen die hem op basis van een persoonlijke klik betrok bij een startup in sigma screening.  Hij had geen enkele achtergrond op dit gebied, maar raakte al snel gefascineerd door de hoge mate van complexiteit, afwisseling en autonomie en de innovatieve toepassingen die een enorme verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen betekenen.

Louise is opgegroeid in een wetenschapsmilieu. Haar vader was hoogleraar. Dat gaf haar de kans al vroeg op de universiteit rond te lopen en zich vertrouwd te maken met kritisch analytisch denken. Tijdens haar schooltijd voelde zij zich vaak een vreemde eend. Ze werd een decennium lang gepest, worstelde met existentiële schaamte en een enorme leerhonger. Al van jongs af aan had Louise een fascinatie gehad voor de (ervaringswereld van de) mens. Een complex thema dat haar in aanraking bracht met gestalttherapie.

Louise legt uit dat er een wezenlijk verschil is tussen HB en niet-HB: “ik denk in akkoorden, leg snel verbanden in een hoge mate van complexiteit. Gestalt-therapie heeft die complexiteit, doet daar een appèl op, daar schakel je de hele tijd.” Als gestalttherapeut kan zij haar specifieke HB-talenten en gevoeligheden verzilveren, zoals het werken met een hoge mate van complexiteit, snel op kunnen merken en schakelen, en zien wat er op verschillende niveaus gebeurt.