Stem (ook) af op gevoel en lichaam

Bezit jij, net als veel andere hoogbegaafden, de kwaliteit om alles makkelijk onder woorden te kunnen brengen? En ervaar je dat tegelijk als een valkuil omdat je altijd maar in je hoofd zit? Probeer dan eens op een bewuste manier dingen te ervaren. Sta eens expliciet stil bij de smaak van iets dat je eet, ziet, hoort of ruikt.

Chris heeft een goede pokerface. Voor andere mensen is het dan ook moeilijk om emotie aan hem af te lezen. Daarbij komt het feit dat hij zijn emoties tot voor kort zelf niet bewust voelde en al helemaal niet besprak. Resultaat? Een (ogenschijnlijk) ondoorgrondelijk persoon die nooit erg enthousiast lijkt, maar eerder ‘gelaten’ of zelfs onverschillig.

Chris heeft daar aan gewerkt. Hij probeert tegenwoordig zijn emoties wel te tonen en vooral ook te syncen met wat hij voelt en bedoelt. Het resultaat is dat hij enthousiaster overkomt als hij echt iets leuk vindt en daarmee anderen kan meekrijgen/ overtuigen. Heel concreet gebruikt Chris dit wanneer hij een presentatie moet geven. In plaats van een inhoudelijk verhaal te houden zonder gezichtsuitdrukking zoekt hij nu de interactie met zijn publiek. Hij let er ook op of de collega’s het verhaal volgen en interessant vinden.

 

Houd per dag of week een vreugde- en irritatieschaal bij en analyseer je reactie

Tijdens een coachtraject is Chris begonnen met het bijhouden van twee ‘gevoelsschalen’, een vreugdeschaal en een irritatieschaal.

Iedere dag gaat hij bij zichzelf na of er gebeurtenissen waren die hem emotioneel hebben geraakt en schrijft hij deze kort op. Hij denkt per gebeurtenis na of zijn reactie en gedachten in proportie zijn met de feitelijke gebeurtenis. Dit helpt hem om te relativeren.

Voorheen was zijn reactie regelmatig heftiger dan bij de gebeurtenis nodig was, tegenwoordig is het veel meer in balans. Het gebruik van deze schalen geeft hem inzicht in waarom hij reageert op een bepaalde manier en helpt hem om in te schatten wat hij zou willen voelen. Momenteel merkt hij dat de irritatieschaal veel gevuld is met zaken op het werk, terwijl de vreugdeschaal gevuld wordt met privé-zaken. Voor Chris een aanleiding om zijn functie onder de loep te nemen en mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe functie. Binnen of buiten de bank.

TIPS OP EEN RIJ

  • Vertrouw op je buikgevoel en geef gehoor aan je grote gevoel voor integriteit.
  • Wees eerlijk over waar je wel en niet gelukkig van wordt.
  • Kies voor werk dat je leuk en belangrijk vindt.
  • Leer om zelfstandig keuzes te maken in je leven en loopbaan in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
  • Ontwikkel je zingevingskant op een manier die bij je past.

Verdiep je in zingeving

Het klinkt misschien zweverig, maar je kan zingeving halen uit een divers scala van activiteiten. Welke past bij jou?

Julia geeft aan veel energie en zingeving te halen uit spiritualiteit en yoga. Ook bij het moeten functioneren in een niet-HB-omgeving (haar voormalige werk) heeft het haar geholpen om regelmatig de aandacht op zichzelf te richten. Zij doet dat heel praktisch: mediteren in de metro, geregeld rek- of strekoefeningen doen, prioriteiten stellen en tijdig pauze nemen.

Voor Wendy is het geloof belangrijk in haar leven. Haar geloof in God, heeft zij in haar opvoeding meegekregen . Ze heeft dit inmiddels op haar eigen manier vorm gegeven en “gestript”. Het geloof heeft haar enorm gesteund en geholpen in haar leven. Zij vertrouwt op het universum en heeft vertrouwen in het leven. Ze is ervan overtuigd dat ze word geleid en dat de juiste dingen op juiste moment in haar leven komen. Accepteer de realiteit is haar advies. Zij ziet haar leven als een leerschool en weet zingeving te vinden in het lijden in haar eigen leven. Ze zorgt ervoor dat ze weet wie ze is en waarvoor ze hier is. Regelmatig stelt ze zich de vraag: wat is mijn taak in het leven?

Door te kijken naar de spirituele kant van het leven kan je obstakels overwinnen en ballast loslaten.

 

Vertrouw op je buikgevoel – integriteit voorop!

Als hoogbegaafde hecht je veel waarde aan integriteit en eerlijkheid. Intuïtief weet je vaak snel of iets Oké is, of dat er een luchtje aan zit.

Kim vertelt dat ze heel sensitief is. Ze noemt “niet-pluis” situaties als voorbeeld maar ook het feit dat ze aanvoelt wanneer mensen zijn aangehaakt als ze iets vertelt. Ze vertrouwt sterk op dit gevoel. Het bepaalt de keuzes in haar handelen. Ze heeft er last van als mensen niet oprecht het beste voor hebben met ‘de goede zaak’. Bijvoorbeeld een bestuurder die een ‘verhaal verkoopt’ dat niet uit het hart komt. Dat heeft ze meteen in de gaten, ze prikt er doorheen. Veel liever ziet ze iemand die vol overtuiging het verkeerde verhaal verkoopt. Wat haar helpt is ‘goede zaakjes’ doen die binnen haar invloedssfeer vallen. Binnen een hiërarchisch systeem gaat ze op zoek naar plekken waar ze invloed heeft. Ze zoekt mensen bij wie ze zich goed voelt en die ze vertrouwt. Die mensen moeten integer zijn, besluitvaardig en zorgvuldig in de breedte analyseren (voor zover dat binnen hun functie past).

Doe ‘goede zaken’ binnen jouw invloedssfeer

In de bankwereld gebeurt het John wel eens dat hij wordt gevraagd dingen te doen die botsten met zijn gevoel van integriteit. Zijn oplossing is om alleen dingen te doen waar hij echt achter staat. Hij doet geen dingen waar hij niet achter staat. Hij gaat niet mee in werk dat zijn integriteitsgevoel aantast. Hij kan dat omdat hij krediet heeft opgebouwd bij zijn werkgever en geen angst heeft om ontslagen te worden. Daarnaast vertrouwt hij op de ervaring dat zijn gevoel voor integriteit hem altijd nog op het goede pad heeft gezet. Ook vindt hij het belangrijk om niet te handelen vanuit angst. In zijn werk heeft hij er bewust voor gekozen om te groeien tot aan een bepaald managementniveau, daarboven wordt het te politiek en dat past niet bij zijn normen en waarden. John geeft bij zijn manager duidelijk aan als hij niet op zijn plek zit en vraagt dan om een andere plek of takenpakket binnen de organisatie.

Kies voor wat je écht leuk en belangrijk vindt

Als hoogbegaafde beschik je over een rijke denkwereld waarin je eindeloos kunt rondreizen. Al dat denken gaat echter soms voorbij aan gevoel of intuïtie. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt is: Hoe gebruik ik naast mijn rijke hoofd ook mijn hart?

Anna heeft een groot deel van haar leven de richting gevolgd die haar ouders haar wezen. De onvermijdelijke ‘gevangenisstraf’ (zoals zij haar schooltijd noemt) leidde tot aangeleerde hulpeloosheid en onzelfstandigheid. Tijdens haar studie biologie merkte ze pas dat ze nooit had leren leren en dat ze voor sommige vakken zelfs zakte. Dat veroorzaakte een persoonlijke crisis (“Ik ben toch zo slim, waarom gaat het dan niet?”). Ze begon in die crisis na te denken over wat ze écht leuk vond en wat ze écht wilde doen en besloot te switchen naar een studie psychologie. Dat paste haar veel beter. Ook later in haar werkende leven heeft zij op deze manier moeilijke periodes kunnen overwinnen. Anna pakt zowel binnen als buiten haar werk thema’s op waar zij zich gevoelsmatig bij betrokken voelt. In haar geval zijn dat het circadiane ritme, het nieuwe werken, diversiteit en hoogbegaafdheid.

Wendy heeft een aantal intensieve trajecten gevolgd. Die waren oorspronkelijk bedoeld om haar zelfbeeld te verbeteren maar ze heeft er ook ontdekt wat ze écht belangrijk vindt. Zij heeft vooral geleerd om zelf initiatief te nemen, vanuit een positieve mindset én vanuit haar hart te leven. Deze drie aspecten maakte wel dat zij zich minder thuis ging voelen bij het bedrijf waar ze werkte. Wendy heeft toen besloten om voor zichzelf te beginnen als levenskunstbegeleider. Zij begeleidt tegenwoordig mensen naar meer levensgeluk en harmonie in leven en werk.

Neem initiatief en doe dingen waar je je betrokken bij voelt

Julia geeft aan dat ze het als HB-er belangrijk vindt om uit de slachtofferrol te komen en de dingen in eigen hand te nemen: “Wees echt eerlijk waar je gelukkig en ongelukkig van wordt. Ik ben aan het shiften: ik bepaal wat wel en wat niet goed voelt. Ik richt me vervolgens op wat goed voelt en wat ik leuk vind. De rest laat ik meer los.”

In hun zoektocht naar werk zijn zowel  Lily als Julia bezig met het voeren van informatieve gesprekken. Ze doen dit om er achter te komen of de bedrijven en functies die ze interessant vinden ook daadwerkelijk voldoen aan wat past bij hen als hoogbegaafde.

Het levert beide op dat ze

  1. voorkomen dat terecht komen in werk waarbij ze zich na een paar maanden ongelukkig voelen;
  2. een goed beeld krijgen van juiste bedrijven, en
  3. een groter netwerk opbouwen waardoor de kans op een baan vergroot wordt.

Julia geeft aan dat ze, in haar zoektocht naar nieuw werk, gebaat is bij de gesprekken die zij voert met haar coach. Deze coach is zelf hoogbegaafd en weet ook goed hoe HB-ers in elkaar steken. Dit helpt Julia om scherp te krijgen wat ze wil en wat ze niet wil. Daarnaast helpen de gesprekken met de coach haar in het opbouwen van zelfvertrouwen en om de moed erin te houden in het zoeken naar werk.

Gesprekken met anderen helpen om scherp te krijgen wat je wilt en zelfvertrouwen op te bouwen

Louise is al van jongs af aan gefascineerd in de (ervaringswereld van de ) mens. Ze kreeg vaak op een natuurlijke manier de rol van vertrouwenspersoon. Zij kwam tijdens haar heroriëntatie op haar loopbaan in aanraking met gestalttherapie. Deze, in beginsel humanistische stroming, gaat niet alleen over cognitie, maar om het geheel van emoties, lichaam, en de wisselwerking met de omgeving. Louise legt uit dat de grote mate van complexiteit van gestalttherapie precies resoneerde met wie zij is, met de basale beweging die zij maakt. Deze beleving van resonantie heeft er bij haar voor gezorgd dat hoofd en hart weer in balans kwamen.