TIPS OP EEN RIJ

  • Omschrijf wat jou kenmerkt, in plaats van te zeggen “Ik ben hoogbegaafd”.
  • Zoek steun bij andere HB’ers, een collega of een HB-gespecialiseerde coach.
  • Ga ontspannen en met vertrouwen je eigen weg. Omarm je “anders zijn”  en probeer niet gemiddeld te worden of te lijken.
  • Gun jezelf de ruimte uit de pas te lopen en je eigen pad te gaan.
  • Aansluiting vinden bij je anderen en je leren verhouden tot je omgeving is belangrijk, maar dat hoeft niet vanuit ontkenning of veronachtzaming van wie je bent.

 

Gun jezelf de ruimte om niet in de pas te lopen

Louise heeft zich van jongs af aan geschikt naar anderen. Na haar burnout is ze daarmee gestopt. Althans, in de situaties waar ze zichzelf (en daarmee ook de ander) tekort deed . Door zelfonderzoek en door het zoeken van hulp heeft zij ontdekt hoe zij zichzelf uitputte en welke ongezonde overlevingspatronen zij had ontwikkeld. Cruciaal element is dat zij zichzelf nu toestaat echt haar eigen pad te gaan en niet binnen de kaders te blijven: “Ik ga gewoon een beroep uitvinden als dat nog niet bestaat. Je moet jezelf ruimte gunnen om even niet in de pas te lopen. Ik heb altijd veel dingen naast elkaar gedaan. Ik loop mijn pad. Ik doe al wat ik wil doen. Ik doe het echt vanuit mezelf.”

Sta jezelf toe je eigen pad te gaan. Blijf niet perse binnen de kaders!

Zet je hoogbegaafdheid niet in de spotlight

Voor de meeste hoogbegaafden die wij hebben gesproken is hun hoogbegaafdheid niet echt een ‘ding’. Ze vertellen ons dat het voor hen werkt om hun hoogbegaafdheid niet te benadrukken. Wendy geeft bijvoorbeeld aan dat het vaak verwachtingen schept die je niet waar wilt of kunt maken. Zij vindt het effectiever om de kenmerken van haar hoogbegaafdheid  te beschrijven dan te zeggen: Ik ben hoogbegaafd. Enkele voorbeelden van hoe ze zich zelf omschrijft: “ik ben een snelle denker, ik leg makkelijk verbanden, ik ben creatief.”.

“Realiseer je dat je even bijzonder en uniek bent als alle andere mensen”.

Dit sluit aan bij de visie van Willem: “Ik voel me niet verplicht om er als een soort “chosen one” iets mee te moeten doen. Ik zie die neiging wel eens bij andere HB-ers, vooral als het net is vastgesteld. De opluchting: “Ik ben niet gek, ik ben alleen maar hoogbegaafd” maakt dan plaats voor Messias-gedrag. Ik zeg liever: Zorg dat je geen dagtaak hebt aan het hoogbegaafd zijn. Kies er desgewenst je momenten voor.” Ook raadt hij iedereen aan om, althans in Nederland, niet te nadrukkelijk melding te maken van je vermeende hoogbegaafdheid en ook zeker geen Mensa lidmaatschap op je CV te zetten. “De polder is plat” …

Zoek steun bij mensen bij wie je jezelf kunt zijn

Deze blog sluit aan bij de vorige. Je leest hier meer voorbeelden over hoe je je omgeving kan kiezen. De kern hierbij is: jezelf kunnen zijn.

Lily beaamt dit. Ze vertelt dat de groep vrienden die ze van jongs af aan al kent haar helemaal accepteert zoals ze is. Waar ze in werksituaties nog wel eens wordt beschouwd als vreemde eend kan ze bij deze mensen zichzelf zijn. Voor haar is dit belangrijk om goed te functioneren.

Julia vertelt dat zij in de loopbaantraining voor hoogbegaafden een groepje mensen heeft ontmoet die elkaar regelmatig treffen en actief contact houden. In het zoeken naar werk helpt dit haar om zichzelf beter te definiëren. Zij krijgt feedback van gelijkgestemden. In deze groep voelt zij zich gesteund en erkend. Ze kan zichzelf zijn waardoor ze groeit als persoon en weer met rechte schouders loopt. Dit vertrouwen en groei helpt haar in het zoeken naar werk.

John geeft de tip om binnen het bedrijf waar je werkt iemand te zoeken (liefst in een hogere functie) die er echt is voor jou. Een sponsor of coach die zich niet bedreigd voelt, die jou kan spiegelen en die jou ook de ruimte kan geven om taken op te pakken. Lily sluit zich hierbij aan. En stelt dat het voor HB’ers die niet op de juiste plek zitten zinvol is om contact te zoeken met andere HB’ers. Dat kan ook een coach zijn met specifieke kennis van HB.

Frans heeft vanuit zijn ervaringen met homoseksualiteit een aantal dingen geleerd die hij ook gebruikt in het omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij heeft tijdens het ontdekken en ontwikkelen van het homo-zijn geleerd om in te gaan tegen het gemiddelde en een eigen plek te zoeken. De strategieën en vaardigheden die hij als homo heeft geleerd, zoals het opbouwen van een “nieuwe” identiteit, het lef vinden zijn eigen weg te gaan en actief zoeken naar hulp en rolmodellen, hebben hem geholpen in het omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij stelt dat je, door contact te zoeken met ‘lotgenoten’, zowel steun, praktische tips als een positieve innerlijke houding kan creëren. Dit kan je vervolgens helpen om te zorgen voor een positief ondersteunende omgeving voor jezelf als hoogbegaafde.

 

 

 

Kies en creëer zoveel mogelijk je eigen omgeving

Onze omgeving bepaalt voor een groot gedeelte hoe we ons ontwikkelen. Op jonge leeftijd kan je daar nog niet zoveel invloed op uitoefenen. Maar als volwassene (vaak) wel!

Frans is creatief van geest en ontdekte al op jonge leeftijd dat hij in een omgeving wilde leven waarin hij er onvoorwaardelijk mocht zijn. Hij vond dit destijds in het omgaan met dieren. Ook nu wil hij niet beoordeeld worden op wat hij denkt en wil. Hij kiest daarom heel zorgvuldig zijn klanten, opdrachtgevers en andere mensen met wie hij omgaat. Dit doet hij op basis van wederkerigheid en respect. Hij zorgt er daarnaast voor dat zaken die hem overlast en stress bezorgen zoveel mogelijk uit zijn leven blijven. Hij sluit zich bijvoorbeeld van bepaalde input af als deze hem geïrriteerd of geëmotioneerd maakt. Concreet is dat het journaal.

Kort gezegd: Frans stelt dat je soms beter iets of iemand uit je leven kan zetten. Zeker mensen die jou niet accepteren. Daarbij is het de kunst om niet de strijd aan te gaan, maar weg te blijven. Sommige klanten verwijst hij bijvoorbeeld door naar iemand anders.

“Ga verbinding aan met stukjes van de wereld.”

Ook Puff kiest zijn omgeving bewust. Zijn sociale netwerk hoeft niet groot te zijn. Hij beschrijft zichzelf als een sociaal teruggetrokken persoon. Puff ontloopt ‘normale’ mensen en zoekt juist graag HB-ers op. Daar heeft hij een klik mee. Hij heeft drie hele goede vrienden. Dat is voor hem voldoende en bevredigt zijn behoefte aan diepgang. Met deze mensen voelt hij zich veilig als hij op zaterdagmiddag de drukke binnenstad in wil. Hij houdt dan zijn vrienden in de gaten en sluit zich af voor de rest van alle prikkels.

Puff heeft ook bewust zijn werktijden aangepast. Hij begint heel vroeg en stopt midden op de middag. Daarna kan hij boodschappen doen als het rustig is in de supermarkt. Als het onverwacht toch te druk is loopt hij weg.

Relativeer je hoogbegaafdheid

De wereld is geen HB-omgeving. En zal dat ook niet worden. Slechts twee procent van de mensen is hoogbegaafd. En dat zal niet veranderen.

Willem kijkt hier heel nuchter tegen aan en zegt: “Je kunt ook zeggen, tien procent is een klootzak, één procent is crimineel, vijf procent is homo. Ik vind het niet zo’n thema. Ik heb behoefte aan een paar mensen in mijn omgeving met wie ik kan praten over meer dan “lekker weertje vandaag . Daarnaast red ik me prima. Ik was vroeger thuis enig kind en kan mezelf (daardoor) goed vermaken in mijn eentje. Ik zoek die momenten ook bewust op. We hebben er thuis zelfs een werkwoord voor, ‘ik moet even alleenen’. Sommige mensen hebben in alles heel nadrukkelijk de steun van de groep nodig, ik niet. Voor mij is eenzaamheid niet per definitie iets negatiefs. Wat bij mij denk ik ook helpt, is dat het voor mij niet allemaal “High End” hoeft te zijn. Ik kan simpel gelukkig zijn met het bevredigen van de dierlijke basisbehoeften van de Homo Sapiens, of een lange wandeling maken in de natuur, lekker in de tuin werken met mijn klauwen in de grond. Daar blijft een mens lekker nederig van”.

Ik vind het heus ook weleens jammer dat domme mensen met grote smoelen ten koste van mij en andere verstandige en gematigde mensen zoveel voor elkaar krijgen, maar ik voel me geen bedreigde diersoort.

Erken je hoogbegaafdheid

Volgens Ellen is bewustwording daarbij een belangrijke sleutel. Binnen de bank waar zij werkt, leert ze young professionals om ‘bewust HB’ te zijn en de kwaliteiten te omarmen. Zij ziet dat werknemers die hun HB erkennen op het werk beter gedijen en hun talenten kunnen benutten. Een young professional programma  kan volgens Ellen enorm helpen de talenten te ontdekken en vervolgens optimaal in te (leren) zetten.

Eva is zo’n bewuste young professional. Zij geeft het erkennen vorm door heel bewust eerlijk te zijn tegen zich zelf. Concreet doet ze dat door te vertrouwen op de momenten dat zij opvalt door de indruk die ze wekt. Andere mensen zeggen regelmatig tegen haar dat ze een slimme indruk wekt, zelfs als ze alleen maar aanwezig is en niet eens veel zegt. Ze wordt er vaak uitgepikt als “veelbelovend”. Door deze ervaringen vertrouwt ze er inmiddels op dat ze deze indruk (veel potentie hebben, slim zijn) achterlaat. Ze realiseert zich dat ze de dimensie slim zijn niet kan thuislaten. Het hoort nu eenmaal bij haar hoogbegaafdheid.

De uitdaging? Jezelf leren zien zonder jezelf af te wijzen!

Louise, John en Pieter benadrukken dat het voor HB-ers belangrijk is om na het proces van ontdekken, erkennen en zelfacceptatie voorbij het slachtofferschap te komen. Hoe je dat kan doen komt in de volgende berichten aan bod!