Richt je loopbaan in op “anders zijn”

Pas toen bij zijn zoon hoogbegaafdheid werd geconstateerd kon Pieter veel gebeurtenissen in zijn eigen schooltijd en loopbaan plaatsen. Hij noemt het (h)erkennen van zijn eigen hoogbegaafdheid echt een eye-opener. Op school verveelde hij zich “altijd te pletter” en stond te boek als een “klojo, een leerling from hell”. Hij werd veel geschorst. Nadat in 2012 bij zijn zoon, die in groep 2 al vloeiend kon lezen, een extreem hoog IQ en hoogbegaafdheid werd geconstateerd begreep hij meer van de frustraties en hobbels van zijn eigen jeugd.

In zijn zoektocht naar een omgeving waarin hij als hoogbegaafde goed kon gedijen was  het voor  Pieter  essentieel om zijn “anders zijn” te accepteren. Hij had bijvoorbeeld gemerkt dat het voor hem moeilijk is om onder een baas te werken. Door ontslag, conflicten en persoonlijke redenen was hij in tien jaar acht keer van baan gewisseld. Na een fikse burnout is hij actief en met kleine stapjes aan de slag gegaan met zijn persoonlijke ontwikkeling waarin hij ook beter heeft leren omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij besefte dat hij  zijn loopbaan- en levenskeuzes moest aanpassen op zijn HB eigenschappen. Collega’s hadden al vaker gezegd dat zij hem beter vonden passen in een werkomgeving met hoger opgeleiden. Na de uitslag van de hoogbegaafdheidstest is hij gaan zoeken naar een omgeving waarin hij als hoogbegaafde goed kon gedijen. Die heeft hij nu gevonden.

“(H)erken en verzilver je specifieke HB-kwaliteiten en -gevoeligheden”

Drie jaar geleden kwam Pieter zijn huidige collega tegen die hem op basis van een persoonlijke klik betrok bij een startup in sigma screening.  Hij had geen enkele achtergrond op dit gebied, maar raakte al snel gefascineerd door de hoge mate van complexiteit, afwisseling en autonomie en de innovatieve toepassingen die een enorme verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen betekenen.

Louise is opgegroeid in een wetenschapsmilieu. Haar vader was hoogleraar. Dat gaf haar de kans al vroeg op de universiteit rond te lopen en zich vertrouwd te maken met kritisch analytisch denken. Tijdens haar schooltijd voelde zij zich vaak een vreemde eend. Ze werd een decennium lang gepest, worstelde met existentiële schaamte en een enorme leerhonger. Al van jongs af aan had Louise een fascinatie gehad voor de (ervaringswereld van de) mens. Een complex thema dat haar in aanraking bracht met gestalttherapie.

Louise legt uit dat er een wezenlijk verschil is tussen HB en niet-HB: “ik denk in akkoorden, leg snel verbanden in een hoge mate van complexiteit. Gestalt-therapie heeft die complexiteit, doet daar een appèl op, daar schakel je de hele tijd.” Als gestalttherapeut kan zij haar specifieke HB-talenten en gevoeligheden verzilveren, zoals het werken met een hoge mate van complexiteit, snel op kunnen merken en schakelen, en zien wat er op verschillende niveaus gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *