Betrek collega’s bij jouw oplossing

Jij leest en verwerkt nieuwe informatie snel. Veel sneller dan mensen in jouw omgeving. Je ziet heel snel waar een probleem precies zit en hebt weinig tijd nodig om tot een oplossing te komen. Dat gaat niet veranderen, wel kan je het handig gebruiken. Zo doen John en Kim dat:

In zijn werk heeft John zich aangeleerd om zich te richten op dilemma’s waar anderen nog geen oplossing voor hebben gevonden. Hij haalt er voldoening uit om dat dilemma (samen met anderen) wél op te lossen. Als dat is gelukt vindt John het mooi dat het probleem getackeld is. Niet perse dat hij dat heeft gedaan. In het werken met zijn collega’s begint hij bovenaan, als hij ziet dat ze het snappen blijft hij daar en anders maakt hij kleinere stapjes. Opknippen van het dilemma is een strategie die hij veel inzet. Bij sommige collega’s ziet hij ongeduld als het voor anderen nog langzamer moet, John vindt het de kunst om te kunnen schakelen op alle niveaus.

“Ik knip het dilemma op in stukjes die passen bij mijn collega’s en schakel zo op alle niveaus”.

Kim doet iets soortgelijks. Zij schakelt regelmatig terug of laat een onderwerp een poos liggen als anderen er nog niet aan toe zijn. Ze heeft geleerd haar neiging om dingen omstandig uit te leggen te onderdrukken en de taal / manier te zoeken die aanhaakt bij wat de ander nog wel begrijpt. Samen het draagvlak zoeken is haar doel en daarbij hanteert ze de gedachte: ik wil graag verrast worden doordat ik geen gelijk heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *