Kies een passend persoonlijk ontwikkelingstraject

Chris zegt: “Als je weet waar je iets te leren hebt, ga er dan mee aan de slag”. In zijn geval was dat een Young Professional Programma, aangeboden door zijn werkgever. De 20-daagse cursus/ opleiding had als doel: persoonlijk ontwikkelen. Voor Chris heeft dit als resultaat gehad dat hij zich zelf goed heeft leren kennen. Hij kan nu op een professionele manier zeggen wat hij ergens van vindt, geeft eerder zijn mening en hij vraagt en geeft geregeld feedback aan collega’s. Hij is een goede netwerker geworden en bij borrels is hij aanwezig.

Ook Eva heeft in eerste instantie een intern traject van haar werk benut. Daarin ontdekte ze haar hoogbegaafdheid. Vervolgens heeft zij een extern coachingstraject doorlopen bij een HB-gespecialiseerde coach en tevens een psychologisch traject gevolgd. Deze trajecten hebben haar enorm geholpen om inzicht te krijgen in zich zelf en om te gaan met haar faalangst. Het externe coachtraject is betaald door haar werkgever, die inzag dat er een wederzijds belang was. Eva geeft aan dat het effectief is om trajecten als kansen aan te grijpen: in het intervisie-/coachtraject dat ze intern volgde heeft ze ervoor gekozen om open te zijn en te kijken hoe dit haar kon kan helpen. In een opwelling is ze eerlijk geweest en heeft ze gezegd dat ze moeilijk om kan gaan met kritiek. Voor haar betekende kritiek krijgen “dat je van alles niet goed gedaan hebt, dat je gefaald hebt”. Ze sloeg op zulke momenten dicht of werd emotioneel. Ze vatte het zeer persoonlijk op en werd er verdrietig van. Want ze had dan voor haar gevoel niet aan de verwachtingen voldaan. De interne coach herkende al snel de HB van Eva en heeft haar doorverwezen naar een gespecialiseerde HB-coach.

“Af en toe stilstaan bij “hoe gaat het nu’ helpt me om in balans te blijven”.

Eva geeft aan dat het voor haar goed werkt om dieper en fundamenteler bezig te zijn met waar ze staat. Door zich geregeld af te vragen “wie ben ik en hoe verhoud ik me tot andere personen” werkt ze thema’s uit en worden nieuwe inzichten haar eigen. Ze vindt het belangrijk om de onderwerpen die ze afgelopen jaren behandeld heeft in de coaching nu een vervolg geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *