Zet een HB-netwerk op binnen je bedrijf

Hoogbegaafde werknemers vinden vaak herkenning bij hoogbegaafde collega’s. Een informeel, intern, netwerk opzetten met je hoogbegaafde collega’s kan dan ook goed werken om aansluiting te vinden en te sparren. Het kan ook helpen als je initiatieven van de grond wil krijgen.

Een voorbeeld van zo’n initiatief: Als Ellen binnen haar functie mensen spreekt waarvan ze vermoedt dat deze hoogbegaafd zijn en tegen dilemma’s aanlopen, stuurt zij ze door naar een HB-collega. Deze collega start dan een coachingstraject met ze. Dit initiatief werkt vooral door de openheid, betrokkenheid en herkenning van de groep HB-ers door Ellen, in combinatie met de coachingsvaardigheden van haar collega.

Dat geldt ook voor het initiatief binnen het bedrijf waar Anna werkt. Anna heeft samen met een aantal andere HB-ers een platform en programma opgezet om HB-ers te ‘activeren’ en hun potentieel beter te benutten. Zij wilde graag het onderwerp HB onder de aandacht brengen. Eerst liep het wat stroef maar de aanpak die aansloeg was openstellen van het platform voor mensen met hoogbegaafde familieleden of mensen die “er gewoon meer over willen weten”. Dit maakte het veel laagdrempeliger voor mensen die ‘nog niet uit de kast’ waren of die zich schaamden.

Anna heeft er verder voor gezorgd dat het onderwerp HB binnen haar organisatie onder de paraplu van diversiteit is gekomen. Die stap is heel effectief geweest: managers en HR omarmden de visie en een groeiend aantal mensen meldde zich aan. Anna geeft aan dat het voor bedrijven loont om mensen erkenning te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn: mensen middels een forum een kans geven om elkaar te ontmoeten.

Hoogbegaafdheid is nog steeds een taboe. Het begrip binnen het thema diversiteit plaatsen kan een goede manier zijn om het bespreekbaar te maken.

Wendy heeft ruim 10 jaar bij de Overheid gewerkt. In haar laatste functie was ruimte voor eigen initiatieven en had zij voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Er was een experimentencentrum waarbinnen zij de mogelijkheid kreeg om een speciaal programma voor HB-ers op te zetten. Mensen die zich in haar uitnodiging herkenden namen het initiatief om deel te nemen aan het programma. Ze kwamen vanuit het gehele land toegestroomd. Op basis van het Delphi model begeleide Wendy binnen dit programma als groepscoach een aantal groepen HB-ers in het accepteren van hun hoogbegaafdheid, en het omgaan met de kenmerken daarvan. Onderwerpen waren: balans zoeken in het werk en krachten en valkuilen benoemen. Door deze groep stonden mensen meer ontspannen in hun werk. De waarde van de groep was vooral de wederzijdse herkenning en op eigen niveau kunnen uitwisselen van kennis en informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *