Zoek steun bij mensen bij wie je jezelf kunt zijn

Deze blog sluit aan bij de vorige. Je leest hier meer voorbeelden over hoe je je omgeving kan kiezen. De kern hierbij is: jezelf kunnen zijn.

Lily beaamt dit. Ze vertelt dat de groep vrienden die ze van jongs af aan al kent haar helemaal accepteert zoals ze is. Waar ze in werksituaties nog wel eens wordt beschouwd als vreemde eend kan ze bij deze mensen zichzelf zijn. Voor haar is dit belangrijk om goed te functioneren.

Julia vertelt dat zij in de loopbaantraining voor hoogbegaafden een groepje mensen heeft ontmoet die elkaar regelmatig treffen en actief contact houden. In het zoeken naar werk helpt dit haar om zichzelf beter te definiëren. Zij krijgt feedback van gelijkgestemden. In deze groep voelt zij zich gesteund en erkend. Ze kan zichzelf zijn waardoor ze groeit als persoon en weer met rechte schouders loopt. Dit vertrouwen en groei helpt haar in het zoeken naar werk.

John geeft de tip om binnen het bedrijf waar je werkt iemand te zoeken (liefst in een hogere functie) die er echt is voor jou. Een sponsor of coach die zich niet bedreigd voelt, die jou kan spiegelen en die jou ook de ruimte kan geven om taken op te pakken. Lily sluit zich hierbij aan. En stelt dat het voor HB’ers die niet op de juiste plek zitten zinvol is om contact te zoeken met andere HB’ers. Dat kan ook een coach zijn met specifieke kennis van HB.

Frans heeft vanuit zijn ervaringen met homoseksualiteit een aantal dingen geleerd die hij ook gebruikt in het omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij heeft tijdens het ontdekken en ontwikkelen van het homo-zijn geleerd om in te gaan tegen het gemiddelde en een eigen plek te zoeken. De strategieën en vaardigheden die hij als homo heeft geleerd, zoals het opbouwen van een “nieuwe” identiteit, het lef vinden zijn eigen weg te gaan en actief zoeken naar hulp en rolmodellen, hebben hem geholpen in het omgaan met zijn hoogbegaafdheid. Hij stelt dat je, door contact te zoeken met ‘lotgenoten’, zowel steun, praktische tips als een positieve innerlijke houding kan creëren. Dit kan je vervolgens helpen om te zorgen voor een positief ondersteunende omgeving voor jezelf als hoogbegaafde.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *