Spreek targets af

Zoals bij veel andere HB’ers verloopt de zoektocht van Lily en Julia naar een passende werkplek via trial en error. Een belangrijk aspect in het zoeken naar een geschikte baan is voor hen, meer nog dan de functie-inhoud, een passende werkomgeving. Wat duidelijk niet werkte in het verleden was een controlerende, wantrouwende manier van aansturing. Zij komen meer tot bloei in een omgeving met duidelijk gedefinieerde targets en maximale regelmogelijkheden. Vrijheid om zelf invulling te geven aan tijdsbesteding en manier van werken is cruciaal. Een HB-er haalt het gestelde resultaat vaak sneller dan de tijd die ervoor bepaald is. Frans geeft aan dat het daarbij ook nog belangrijk is ruimte te krijgen voor onregelmatig presteren.

Ook John geeft aan gebaat te zijn bij leidinggevenden die hem vrijlaten. Een goede leidinggevende voor hem spreekt resultaatafspraken af en laat hem vrij op de manier van het behalen hiervan. Als een leidinggevende te dicht op John zit lost hij dit op door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik kan het op twee manieren oplossen: ik kan het op jouw manier doen, of ik kan het écht oplossen”. Humor en een vertrouwensband is hierbij essentieel. Een concreet advies van John is om niet op zoek te gaan naar een baas die slimmer is dan jij. Het is verstandiger om een baas te vinden die begrijpt dat hij jou ruimte moet geven. Laat je baas aangeven welke resultaten hij wil, en geef aan dat je de uitvoering zelf wil doen.

“Zoek niet naar een baas die slimmer is maar naar een leidinggevende die begrijpt dat hij/zij jou de ruimte moet geven”

Pieter heeft geen traditionele werkgever-werknemer relatie. Zijn werkgever gaf hem in het jaarlijkse functioneringsgesprek min of meer per ongeluk een beoordelingsformulier, maar zij waren het er uiteindelijk beiden over eens: “dat moeten we echt niet doen”. Hij ervaart totale gelijkwaardigheid in de arbeidsrelatie en werkt met targets. Omdat hij die meer dan dubbel behaalt laat zijn werkgever hem totaal vrij. Als hij straks helemaal hersteld is van zijn burnout wil hij als ZZP-er aan de slag en “geen zweem van een baas” meer ervaren.

Frans hanteert als zelfstandig ondernemer het principe dat hij in contacten met opdrachtgevers zijn eigen manier van werken verkiest boven de zekerheid van een opdracht. Zo vertelt hij over een grote opdracht in het begin van zijn carrière waarbij hij duidelijk heeft aangegeven dat de regels en kleine lettertjes die het bedrijf met hem wilde afspreken niet voor hem zouden werken. Vervolgens heeft de opdrachtgever tot zijn verrassing het papiertje terzijde geschoven en is meegegaan met zijn manier van werken. Wat hierbij helpt is handelen vanuit vertrouwen en niet hechten aan (vervolg)opdrachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *